Top menu

Ysgolion ac athrawon

ENGLISH

Tom Barrance training

DPP ffilm ar gyfer athrawon

Dw i’n darparu hyfforddiant am sut i wneud, deall a dysgu am ffilmmiau, a sut i ddefnyddio ffilm i hybu llythrennedd ac agweddau eraill y cwricwlwm. Dyma rhai o’r testunau dw i’n eu cynnig:

 • ffilm ar gyfer llythrennedd
 • gwneud ffilmiau yn yr ystafell ddosbarth
 • ffilm ar draws y cwricwlwm cynradd
 • gwneud ffilmiau ar yr iPad
 • ffilm ac ysgrifennu creadigol
 • deall iaith ffilmiau
 • gwneud ffilmiau mewn Astudio’r Cyfryngau ac Astudiaethau Ffilm
 • montage a ffilmiau heb naratif
 • storïau digidol
 • ffilm a ieithoedd tramor modern

Gweithgareddau ffilm ar gyfer myfyrwyr

Dw i’n cynnig ystod eang o weithdai ffilm a gwneud-ffilmiau ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd. Maent yn cynnwys:

 • Ffilm gyflym: dysgu sut mae ffilmiau yn adrodd storïau, a chreu ffilm fer mewn ychydig o oriau
 • Animeddio syml
 • Golygu dilyniant ffilm fer
 • Sain: dysgu am sain mewn ffilmiau, a chreu trac sain
 • Creu cerddi ffilm

Mae’r holl hyfforddiant a gweithdai ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. Dw i wedi darparu hyfforddiant a gweithdai ffilm ledled Cymru ac fel rhannau o brojectau a chynadleddau yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae Tystygrif DBS Uwch gyda fi.

Adnoddau

Adnoddau ac apps rhyngweithiol
Making Movies Make Sense Cyflwyniad i wneud ffilmiau gyda plant, ar gyfer Mac, PC ac iPad
Editsense: learn film through editing DVD-ROM o ffilmiau i’w golygu ar Mac neu PC, a chanllawiau rhyngweithio iaith ffilmiau

PDFs am ddim 
Primary filmmaking guide (Into Film)
Secondary filmmaking guide (Into Film)
Using film in schools (Film: 21st Century Literacy)